Ukoliko želite da promovišete (istaknete) oglas na početnoj strani sajta, potrebno je da imate kredit. Objašnjenje za način i kupovinu kredita nalazi se na vašem nalogu.

Cene kredita i promocije

  • 15 kredita - 150,00 dinara
  • 35 kredita - 300,00 dinara
  • 55 kredita - 400,00 dinara
  • 2 kredita - promocija oglasa na početnoj strani 

 

Napomena:

  • Sva plaćanja obavljaju se prema cenovniku za kredit koji važi u trenutku plaćanja.
  • Prilikom plaćanja kredita putem sms-a dodatno vam se naplaćuje porez i inicijalna poruka.
  • Operater zadržava pravo izmene cena i Minioglasi.com ne snosi nikakvu odgovornost za to.
marketing

­